W jaki sposób zgłosić chrzest?

Może zastanawiasz się jakich formalności należy dokonać, aby ochrzcić swoje dziecko. Chcąc wyjść naprzeciw odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Kiedy w Parafii odbywają się chrzty?
Chrzest odbywa się podczas nabożeństwa, po przeczytaniu tekstów biblijnych, a przed wyznaniem wiary.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Najważniejszym dokumentem jest Akt Urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka wpisywane są do kartoteki parafialnej.

Czy potrzebne są dane rodziców dziecka?
Nie, jeśli są naszymi parafianami. Jeśli rodzic jest spoza Parafii, powinien dostarczyć podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, zawód).

Czy potrzebne są dane rodziców chrzestnych?
Podobnie, jak w przypadku rodziców dziecka.

Co, jeśli rodzice chrzestni nie należą do naszej Parafii (należą do innej, bądź są innego wyznania)?
Jeśli rodzice chrzestni nie są naszymi parafianami, muszą przekazać do kancelarii parafialnej zaświadczenie o chrzcie (odpis aktu chrztu), bądź konfirmacji (np.: świadectwo). Jeśli nie są ewangelikami, muszą przedstawić podobne zaświadczenie (chrztu, lub pierwszej komunii) ze swojej parafii.

Czy przed chrztem odbywa się w Parafii przygotowanie? 
Tak, w kancelarii parafialnej po ustaleniu terminu odbywa się spotkanie przedchrzestne dla rodziców i rodziców chrzestnych.

Co dzieje się na takich spotkaniach?
Rodzice i rodzice chrzestni zostają poinformowani co do znaczenia sakramentu chrztu i zakresu swych obowiązków przed Bogiem za wychowanie w duchu chrześcijańskim.

Czy udział w spotkaniu jest obowiązkowy?
Udział w spotkaniu jest jak najbardziej wskazany.

Dodaj komentarz