W jaki sposób opłacić składkę kościelną?

 

Składki kościelne można opłacać w kancelarii parafialnej, lub przesyłać na numer konta parafialnego z dopiskiem darowizna – składka kościelna:

 

Nr IBAN: PL 96 1020 5040 0000 6602 0063 8148
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej. Dziękujemy za regularne wpłaty.

 

SKŁADKA KOŚCIELNA

 

Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

 

ZASADY OGÓLNE
§ 7
1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.

Dodaj komentarz