W jaki sposób zgłosić pogrzeb?

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia Jana 3,16

 

Po otrzymaniu aktu zgonu należy udać się do kancelarii parafialnej (ul. Cmentarna 3a). Najlepiej wcześniej umówić się także z duchownym na spotkanie. Podczas spotkania ustalony zostanie termin pogrzebu oraz omówiony przebieg ceremonii. Należy przynieść ze sobą odpis skrócony aktu zgonu i mieć przygotowane dane zmarłego. Należy również dostarczyć kartę zgonu. Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.).

Dodaj komentarz