Lekcje religii

W parafii prowadzone są lekcje religii. Nauczanie młodzieży jest jednym z ważnych priorytetów parafii. Według słów biblijnych: „A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana” Efez. 6,4

Przewagą lekcji prowadzonych na parafii jest indywidualne podejście do ucznia oraz kameralna atmosfera. Aktualnie lekcje religii prowadzone są dla trzech grup wiekowych: II i VII klasy podstawowej i I liceum. Zajęcia odbywają się w sali przystosowanej do nauczania lekcji religii w plebani na ul. Cmentarnej 3a. Oceny wystawiane przez duchownego są honorowane w szkołach państwowych i prywatnych, a oceny są umieszczane na świadectwie ucznia. Na zajęcia mogą być zapisani dzieci rodziców/prawnych opiekunów będących innego wyznania.

Rodziców zainteresowani nauczaniem lekcji religii ewangelickiej prosimy o kontakt z ks. Karolem Niedobą: karol.niedoba@luteranie.pl .