Kalendarz nabożeństw

Lipiec 2019

Hasło miesiąca: „Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu”

List Jakuba 1,19

7 lipca III. niedziela po Trójcy Świętej Godz. 10.00
14 lipca IV. niedziela po Trójcy Świętej Godz. 10.00
21 lipca V. niedziela po Trójcy Świętej Godz. 10.00
28 lipca VI. niedziela po Trójcy Świętej Godz. 14.00