Kalendarz nabożeństw

Maj 2019

Hasło miesiąca: „Nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie”

2 Księga Samuela 7,22

5 maja II. po Wielkanocy
(Misericordias Domini – Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps 33,5)
Godz. 10.00
12 maja III. po Wielkanocy
(Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga… Ps 66,1)
Godz. 10.00
19 maja IV. po Wielkanocy
(Cantate – Śpiewajcie Panu pieśń nową… Ps 98,1)
Odwołane
26 maja V. po Wielkanocy
(Rogate – Proście! Mt 7,7a)
Godz. 10.00
30 maja Święto Wniebowstąpienia
Pana Jezusa Chrystusa
Godz. 17.00