Kalendarz nabożeństw

Marzec 2019

Hasło miesiąca: „Zwróćcie wasze serca Pana i służcie wyłącznie jemu”

I Księga Samuela 7,3

3 marca Niedziela przedpostna (Estomihi – Bądź mi skałą obronną! Ps 31,36) Godz. 10.00
6 marca Popielec – Dzień Pokuty i Modlitwy – początek czasu pasyjnego Godz. 16.00
10 marca I. Pasyjna Niedziela (Invocavit – Wzywać mnie będzie… Ps 91,15) Godz. 10.00  
17 marzec II. Pasyjna Niedziela (Reminiscere – Pamiętaj Panie… Ps 25,6) Godz. 10.00
24 marzec III. Pasyjna Niedziela (Oculi – Oczy moje patrzą na Pana. Ps 25,5) Godz. 10.00
31 marca IV. Pasyjna Niedziela (Laetare – Radujcie się z Jeruzalemem… Iz 66,10) Godz. 10.00