Kalendarz nabożeństw

Plan Nabożeństw

Styczeń 2019

 Hasło miesiąca: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”           I Tym 1,7

 

1 stycznia

(wtorek)

Nowy Rok Kalendarzowy

Godz. 10.00

6 stycznia

Święto Objawienia Pańskiego – Święto Epifanii

Nabożeństwo Słowa i Sakramentu Ołtarza

Godz. 10.00

13 stycznia

I. Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego

Godz. 10.00

20 stycznia

II. Niedziela po Epifanii

Nabożeństwo Słowa i Sakramentu Ołtarza

Godz. 10.00

25 stycznia

(piątek)

Ekumeniczne Nabożeństwo- Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Godz. 16.00

27 stycznia

III. Niedziela po Epifanii

Godz. 10.00