Kalendarz nabożeństw

Wrzesień 2019

Hasło miesiąca: Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?

Ewangelia Mateusza 16,26

1 września XI. niedziela po Trójcy Świętej – Rozpoczęcie Roku Szkolnego Godz. 10.00
8 września XII. niedziela po Trójcy Świętej Godz. 10.00
15 września XIII. niedziela po Trójcy Świętej Godz. 10.00
22 września XIV. niedziela po Trójcy Świętej Godz. 10.00
29 września XV. niedziela po Trójcy Świętej Godz. 10.00