Kalendarz nabożeństw

Hasło miesiąca: Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.

I Mojżeszowa 1,31

1 styczniaI. niedziela po narodzeniu Pańskim
– nabożeństwo Słowa i sakramentu Ołtarza
Godz. 10.00
6 styczniaŚwięto Epifanii – kolędowanie w PokrzywnieGodz. 15.00
8 styczniaI. niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego
– nabożeństwo Słowa i sakramentu Ołtarza
Godz. 10.00
15 styczniaII. niedziela po EpifaniiGodz. 10.00
22 styczniaIII. niedziela po EpifaniiGodz. 10.00
29 styczniaOstatnia niedziela po EpifaniiGodz. 10.00