Parafia partnerska

W roku 2021, w Wielkanoc, zapoczątkowane zostało partnerstwo z Parafią luterańską w Charkowie, którego duszpasterzem jest ks. bp Pavlo Shvarts. Celem partnerstwa jest poznanie siebie nawzajem, tworzenie wspólnych projektów i budowanie jedności ponad granicami. Mamy nadzieję, że z pomocą Bożą partnerstwo będzie owocne.

Historia Kościoła Ewangelickiego na Ukrainie

Kościół Ewangelicko-Luterański został założony w połowie XVIII wieku przez ewangelickich osadników sprowadzonych na terytorium obecnej Ukrainy przez carycę Katarzynę II. W 1767 powstał zbór w Kijowie, a pierwsze nabożeństwo ewangelickie w Odessie miało miejsce w 1801. W szczycie świetności odeski zbór liczył około 10 000 członków. Rozwój kościoła został zatrzymany w czasach ZSRR, kiedy jego działalności zakazano, a budynki kościelne zostały zamknięte, na skutek czego życie parafialne zamarło. Wielu wiernych zostało deportowanych na wschód Związku Radzieckiego, a duchownych zabito lub wysiedlono.

Do odrodzenia luteranizmu doszło dopiero po przemianach politycznych i upadku Związku Radzieckiego. Ponownie założony został kościół ewangelicki, co stało się dzięki pomocy bratniego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Bawarii.

W 2019 Kościół skupiał około 750 wiernych w 13 parafiach na czele, którego stoi ks. bp Pavlo Shvarts, który 26 października 2019 został wybrany przez Synod DELKU na biskupa Kościoła na 5-letnią kadencję. 30 listopada 2019 został wprowadzony w urząd biskupa Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie. Uroczystość miała miejsce w kościele św. Katarzyny w Kijowie i wzięli w niej udział przedstawiciele Związku Kościołów Ewangelicko-Luterańskich Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Gruzji oraz Południowego Kaukazu, a także bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

(Źródło: Wikipedia)