Spotkania o wierze i o Kościele

Protestantyzm powstał na skutek ruchu reformacyjnego, który w XVI wieku odmienił oblicze Kościoła i Europy. Symbolicznie wszystko zaczęło się 31 października 1517 roku dzięki augustiańskiemu mnichowi Marcinowi Lutrowi. Dziś myśląc o protestantyzmie możemy wyróżnić wiele wyznań z czego główne to: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm i pentekostalizm. Kościół Ewangelicko-Augsburski wywodzi się z nurtu luterańskiego, a na ziemiach polskich powstał bardzo szybko po ogłoszeniu przez Marcina Lutra 95 tez dotyczących odpustów. 

Do sławnych postaci będących wyznania ewangelickiego należą na przykład: Mikołaj Rej (1505-1569), Anna Wazówna (1568-1625), Jan Łaski (1499-1560), Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572), Samuel Bogumił Linde (1771-1847), Oskar Kolberg (1814-1890) i wielu innych.

Jeśli jesteś zainteresowany protestantyzmem (historią, teologią) skorzystaj z możliwości spotkania się z duchownym na Plebanii (ul. Cmentarna 3a) w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00 albo napisz e-mail (karol.niedoba@luteranie.pl) i umów się na indywidualne spotkanie.

W ostatnią środę miesiąca o godz. 17.00 odbywają się spotkania o wierze i o Kościele, nie tylko dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.