Studium biblijne

Studium biblijne odbywa się regularnie, w każdy piątek o godz. 17.00 w plebanii (ul. Cmentarna 3a). Podczas tych spotkań omawiany jest zawsze tekst biblijny, śpiewane pieśni i zmawiana razem modlitwa Ojcze nasz. Aktualnie wspólnie czytamy i rozważamy Ewangelię Łukasza.

W ostatni piątek miesiąca studium biblijne ma charakter tematyczny. Omawiane są wtedy kwestie związane z kościołem, wyznaniem luterańskim i wiarą.

Dlaczego warto przyjść? Kontakt ze Słowem Bożym zawsze budzi do życia z Bogiem. Otwiera nowe przestrzenie i zachęca do działania. Studium biblijne może też pomóc w odkrywaniu Bożej historii zbawienia człowieka. Można także poznać nowe osoby i nawiązać nowe znajomości.

Spotkania mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz