Pomagamy

Parafia Ewangelicko-Augsburska co roku bierze udział w akcjach ogólnokościelnych, takich jak:

Skarbonka

Prezent pod choinkę

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Projekt „Okno”

Oprócz tego możliwy jest kontakt z duszpasterzem Parafii (zob. Kontakt) lub też skorzystania z poradni prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji:

Chcesz porozmawiać?

Parafia ponadto prowadzi własną działalność diakonijną wspomagając na różne sposoby osoby w potrzebie w ramach swoich możliwości.