Pomoc Ukrainie

Parafia od 2022 r. rozpoczęła działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym wojną z Ukrainy. Pomimo, że Parafia jest mało liczebna udało się przeprowadzić szereg różnorodnych działań począwszy od:

  • Zbiórek ogólnokościelnych na pomoc Ukrainie i koordynowanych przez Diakonię Polską
  • Parafialne wsparcie dla partnerskiej Parafii w Charkowie
  • Realizacja projektu pt. „Nowy Początek” w ramach, którego dwie rodziny dotknięte skutkami wojny zamieszkują w wyremontowanych mieszkaniach Parafialnych. Projekt zrealizowany w głównej mierze z funduszy Diakoni Polskiej i prywatnych darczyńców
  • Realizacja projektu pt. „Zakup pomocy szkolnych, podręczników i wyprawek szkolnych” Projekt sfinansowany z funduszy Ewangelicko–Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche)
  • Realizacja projektu rzecznictwo pt. „Muzyka Ukraińska w kościele św. Jana”. Projekt zrealizowany z funduszy Światowej Federacji Luterańskiej
  • Organizacja transportu lekarstw do Charkowa przekazanych przez Stowarzyszenie Otwarte serca w Grudziądzu
  • Realizacja projektu pt. „Zakup obuwia zimowego oraz wyposażenia lokali dla rodzin z Ukrainy”. Projekt sfinansowany z funduszy Ewangelicko–Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche)

Parafia obecnie realizuje kolejny projekt, który trwać będzie trwał przez najbliższy rok pt. „Integracja zawodowa i społeczna uchodźców z Ukrainy”. Projekt realizuje się dzięki środkom z Diakoni Polskiej.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom instytucjonalnym, jak i osobom prywatnym za pomoc w realizacji różnych projektów i składanych ofiar na pomoc osobom dotkniętych wojną na Ukrainie. Mamy nadzieję, że z każdym projektem uda się dotrzeć z pomocą do kolejnych osób.