Pomoc dla Parafii Charkowskiej

Parafia prowadzi zbiórkę dla partnerskiej Parafii w Charkowie. Przekazane pieniądze przeznaczane są na pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Pracę koordynuje Proboszcz, Pavlo Shvarts. Jego pracę można śledzić na FB.

Pieniądze można wpłacać także indywidualnie na konto Pastorowej, Agaty Shvarts.

Dane do przelewu krajowego
Numer rachunku odbiorcy: 90102036390000830200529412
Nazwa odbiorcy: AGATA NATALIA SHVARTS
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW